Sonntag, November 03, 2013

609

ja nu äär

veb ru äär

meerts

app rill

moi (ns)

ju neee

yu leee

aug hust

sepp tem bär

ock to bär

novum bär

deetz em bär

(berlin, du keule)

Keine Kommentare:


Betragen & Betrügen 2009

Blog-Archiv

poeblo uebernimmt keine Verantwortung oder Haftung fuer die Inhalte externer Websites

Mail: poeblo@web.de